Liên hệ
Vít (bu lông) Inox đầu dù
Đường kính: M3~M12mm
Bước ren: 0.5~1.75mm
chiều dài:  6 mm ~ 80 mm
Bề mặt: Mạ trắng, Inox...
Liên hệ
Vít gỗ đầu dù
Đường kính: M3~M6
Chiều dài: 6mm ~ 80mm
Vật liêu:  Inox, thép mạ trắng...
Liên hệ
Vít gỗ Inox đầu bằng
Đường kính: M3~M6
Bước ren: 6mm ~ 80mm
Vật liêu:  Inox, thép mạ trắng...
Liên hệ
Vít (bu lông) Inox đầu bằng
Đường kính: M3~M12mm
Bước ren: 0.5~1.75mm
chiều dài:  6 mm ~ 80 mm
Bề mặt: Mạ trắng, Inox...
Liên hệ
Vít (bu lông) Inox đầu mo
Đường kính: M3~M12mm
Bước ren: 0.5~1.75mm
chiều dài:  6 mm ~ 80 mm
Bề mặt: Mạ trắng, Inox...