Liên hệ
Đai ốc cấp bền /5/-DIN 934
Size M4 ~ M48
Bước ren 0.7 ~ 5
Bề mặt Mộc, nhuộm đen, mạ kẽm trắng...
Liên hệ
Đại ốc cấp bền /8/ - DIN 934
Size M4 ~ M48
Bước ren 0.7 ~ 5
Bề mặt Mộc, nhuộm đen, mạ kẽm trắng...
Liên hệ
Đai ốc tán liền - DIN 6923
Size M4 ~ M12
Bước ren 0.7 ~ 1.75
Bề mặt Mộc, nhuộm đen, mạ kẽm trắng...
Liên hệ
Đai ốc Tán keo - DIN 985
Size M4 ~ M24
Bước ren 0.7 ~ 3.0mm
Bề mặt Mạ kẽm trắng, Inox...
Liên hệ
Đai ốc mũ - DIN 1587
Size M4 ~ M20
Bước ren 0.7 ~ 2.5mm
Bề mặt Mạ kẽm trắng, Inox...