Liên hệ
Thước vải LAND
Nhãn hiệu LAND
Loại 10m, 20m, 30m, 50m
Chất liệu Vải
Liên hệ
Thước Vải BOSI
Nhãn hiệu BOSI
Loại 10m,20m,30m,50m
Chất liệu Vải
Liên hệ
Thước cuộn BOSI
Nhãn hiệu BOSI
Loại 20m, 30m, 50m
Chất liệu Thép hợp kim
Liên hệ
Thước cuộn HU WEI
Nhãn hiệu HU WEI
loại 3m, 5m, 7.5m
Chất liệu Thép không gỉ
Liên hệ
Thước cuộn BOSI
Nhãn hiệu BOSI
Loại 3m, 5m, 7.5m
Chất liệu Thép hợp kim