Liên hệ
Bu lông cấp bền 4.8 và 5.6
Tiêu chuẩn: DIN 931-933
Size: M6 ~ M36
Bước ren:  1.0 mm ~ 4.0 mm
Bề mặt: Mộc, mạ trắng
Xuất xứ: Việt Nam, Đài Loan, Hàn Quốc...
Liên hệ
Bu lông mạ kẽm
Tiêu chuẩn: DIN 931-933
Size: M6 ~ M36
Bước ren: 1.0mm ~ 4.0 mm
Bề mặt: Mạ kẽm trắng, mạ nhúng