Liên hệ
Bu lông cường độ cao 8.8
Tiêu chuẩn: DIN 931- DIN 933
Size: M5 ~ M36
Bước ren: 0.7 mm ~ 4.0 mm
Bề mặt: Xi đen, mạ trắng

 

Liên hệ
Bu lông cấp bền 4.8 và 5.6
Tiêu chuẩn: DIN 931-933
Size: M6 ~ M36
Bước ren:  1.0 mm ~ 4.0 mm
Bề mặt: Mộc, mạ trắng
Liên hệ
Bu lông mạ kẽm
Tiêu chuẩn: DIN 931-933
Size: M6 ~ M36
Bước ren: 1.0mm ~ 4.0 mm
Bề mặt: Mạ kẽm trắng, mạ nhúng
Liên hệ
Bu lông cường độ 10.9
Tiêu chuẩn DIN 931 - DIN 933
Đường kính M12 ~ M27
Bước ren 1.75 ~ 3.0
Bề mặt Nhuộm đen, mạ trắng
Liên hệ
Bu lông 8.8 ren mịn
Đường kính M12 ~ M20
Chiều dài L=30mm ~ 200mm
Bước ren 1.25 ~ 1.5
Bề mặt Nhuộm đen, mạ trắng...