Liên hệ
Bu lông nở đạn
Đường kính M6 ~ M18
Vật liệu Inox, thép
Bề mặt Inox, Mạ kẽm trắng...
Liên hệ
Bu lông nở Sắt
Đường kính: M6 ~ M24
Chiều dài: L=60 ~ 300mm
Bề mặt:  Mạ kẽm
Liên hệ
Nở Fischer FWA
Nhãn hiệu FWA
Size: M10, M12, M14, M16, M20
Bước ren: 1.5 mm~2.0 mm
Bề mặt: mạ trắng, Inox