Liên hệ
Tuốc nơ vít GOODMAN
Vật liệu Thép hợp kim
Chiều dài 4", 6", 8"
Nhãn hiệu GOODMAN
Liên hệ
Tuốc nơ vít khấc
Vật liệu Thép hợp kim
Chiều dài 4", 6", 8"
Nhãn hiệu TOOLS
Liên hệ
Tuốc nơ vít đóng
Vật liệu Thép hợp kim
Chiều dài 4", 6", 8"
Nhãn hiệu WAKAYAMA
Liên hệ
Tuốc nơ vít TOPWIN
Vật liệu Thép hợp kim
Chiều dài 4", 6", 8"
Nhãn hiệu TOPWIN
Liên hệ
Cà lê vòng miệng YETI
Vật liệu Thép hợp kim
Chiều dài M6-M32
Nhãn hiệu YETI
Liên hệ
Mỏ lết
Vật liệu Thép hợp kim
kích thước 6"/150mm, 8"/200mm, 10"/250mm, 12"/300mm, 15"375mm
Nhãn hiệu Wynn"s