Liên hệ
Lục giác chìm cấp bền 12.9
Tiêu chuẩn DIN 912
Size: M2 ~ M36
Bước ren: 0.4mm ~ 4 mm
Bề mặt: xi đen, mạ trắng

 

Liên hệ
Lục giác chìm đầu bằng cấp bền 10.9
Tiêu chuẩn: DIN 7991
Size: M3 ~ M20
Bước ren:  0.5mm ~ 2.5 mm
Bề mặt: Xi đen, mạ trắng

 

Liên hệ
Lục giác chìm đầu mo DIN 7380
Tiêu chuẩn: DIN 7380
Size: M3 ~ M20
Bước ren:  0.5mm ~ 2.5 mm
Bề mặt: Xi đen, mạ trắng
Liên hệ
Vít trí - DIN 916
Tiêu chuẩn DIN 916
Size: M4 ~ M16
Bước ren: 0.7mm ~ 2.0 mm
Bề mặt: xi đen, mạ trắng, Inox...
Liên hệ
Lục giác chìm Inox DIN 912
Tiêu chuẩn DIN 912
Size: M3 ~ M16
Bước ren: 0.5mm ~ 2 mm
Bề mặt: SUS 201, SUS 304
Liên hệ
Lục giác chìm Inox đầu bằng DIN 7991
Tiêu chuẩn DIN 7991
Size: M3 ~ M12
Bước ren: 0.5mm ~ 1.75 mm
Bề mặt: SUS 201, SUS 304
Liên hệ
Lục giác chìm Inox đầu mo DIN 7380
Tiêu chuẩn DIN 7380
Size: M3 ~ M12
Bước ren: 0.5 mm ~ 1.75 mm
Bề mặt: SUS 201, SUS 304