Liên hệ
Thanh ren
Tiêu chuẩn: DIN 975 cấp bền 4.8, 8.8
Size: M6 ~ M36 x 1000mm
Bước ren:  1.0mm ~ 4.0 mm
Bề mặt: Xi đen, mạ trắng
Liên hệ
Thanh ren Inox - DIN 975
Tiêu chuẩn: DIN 975
Size: M5 ~ M30 x 1000 mm
Bước ren:  0.5mm ~ 3.5 mm
Bề mặt: Inox 201, 304...
Liên hệ
Thanh ren mạ
Tiêu chuẩn: DIN 975 cấp bền 4.8
Size: M6 ~ M16
Chiều dài:  1m, 2m, 3m
Bề mặt:  Mạ trắng...